Välkommen på

Par- och relationssparring®


- agera och reagera för ökad förståelse och ny energi!

Par- och relationssparring - 3 steg till mer harmoni!

Varför Par- och relationssparrring?

Vill eller behöver du och din partner utveckla er relation, men vet inte riktigt hur? Ni behöver lite inspiration och stöd, men parterapi känns ”för mycket”? Du kanske helt enkelt vill förstå din partner bättre? Och få en ökad förståelse för den du själv är i relationen? Kanske för att hålla relationen så här härligt levande även framåt? Eller tvärtom väcka liv i relationen som stagnerat? Vill ni lyfta till version 2.0? I alla dessa exempel är Par- och relationssparring en utmärkt metod! Den ger både egenutveckling och relationsutveckling så alla har glädje och nytta av den.

 

Vad är unikt med metoden?

Par- och relationssparring är en tidsbestämd (ca 1 månad), strukturerad metod där du och din partner på ett systematiskt sätt sparras och sporras att hantera saker i er relation med grunden i era beteenden. Beteenden väcker känslor, positiva såväl som negativa och därför utgår metoden från en digitalt framtagen rapport som visar dina och din partners naturliga beteenden. Ni utgår därmed från fakta som ni är överens om.

Strukturerad

Sparringen startar med varsin digital enkät som sammankopplas och formar en rapport som gås igenom tillsammans med sparringpartnern.

Tidsbestämd

Sparringen sker vid 4 tilllfällen under en månad. Rapporten innehåller frågor och reflektionsuppgifter som diskuteras tillsammans.

Beteende-baserad


Enskilda enkäter visar

var och ens styrkor och naturliga beteenden.

Detta är grunden i metoden.

Eget arbete

Mellan träffarna så ges uppgifter som är

relevanta för just era

behov. Relationsappen Kärlekstanken® ingår

och används efter behov

Hur går det till?

Med hjälp av en strukturerad rapport, en webbaserad verktygslåda och en sparringpartner som utmanar och hjälper er, utvecklar ni relationen genom att utgå från var och ens beteenden, sätt att kommunicera, hur ni vill ge och få kärleksbevis med mera. Era beteenden kommer från era styrkor. Tillsammans undersöker ni hur dessa styrkor kan användas så de hjälper istället för stjälper relationen. Det är några exempel på vad ni kommer fördjupa er i både under era 3 träffar med er sparringpartner och på egen hand mellan dessa möten. Läs mer här!

 

Resultatet?

Resultatet efter totalt 3 träffar (fysiska eller digitala) är att ni förstår både er själva och varandra bättre och har hittat nya sätt att kommunicera och samarbeta. Du och din partner kan välja att agera och reagera på sätt som främjar er relation. Det som tidigare kändes svårt att prata om kommer kännas lätt och därmed frigörs även en hel del energi! Nya insikter och kunskaper tillsammans med en rejäl relationsverktygslåda säkrar också er framtida utveckling eftersom er relation är för viktig för att inte ständigt vårdas och lyftas.

Vill du utveckla din relation på ett strukturerat sätt?