Välkommen på

Par- och relationssparring®

®

- fyll din relation med mer energi!

Vad är par- och relationssparring?

Par- och relationssparring är något helt nytt, där du och din partner (eller förälder, syskon, vän) på ett systematiskt sätt kommer att sparras att hantera saker i relationen som tar er energi. Par- och relationssparring är ett sätt att utveckla relationen genom att utgå från styrkor och beteenden, ja från fakta helt enkelt!

Strukturerad

Sparringen startar med varsin digital enkät som sammankopplas och formar en rapport som gås igenom tillsammans med sparringpartnern.

Tidsbestämd

Sparringen sker vid 3 tilllfällen á 1,5 timmar per gång. Rapporten innehåller frågor och reflektions-uppgifter som diskuteras tillsammans.

Beteendebaserad

Från de enskilda enkäterna framkommer var och ens styrkor och föredragna beteenden. Allt resonemang baseras på detta och hur ni uppfattar varandra.

Eget arbete

Mellan de tre träffarna så ges hemuppgifter baserade på de frågor som ställs i rapporten. Även uppgifter från relations-appen Kärlekstanken® kan bli aktuella.

Vill du utveckla din relation på ett strukturerat sätt?